Evidence termínů

Evidence a správa termínů, do kterých má být splněna nějaká činnost nebo úkol je důležitým nástrojem pro fungování každé organizace, ať se jedná o obchodní společnost nebo o subjekt veřejné správy. Aplikace slouží k vytváření a správě libovolných časově omezených termínů a úkolů, od rutinních denních činností až po platnost smluv či životní cyklus majetku.

Termíny lze prostřednictvím jednoduchého a intuitivního rozhraní vytvářet pro sebe i jiné uživatele. Specifikovat lze nejen pověřenou osobu, ale volitelně též správce termínu (manažera), který bude dohlížet na splnění termínu. Termín může být definován tak, že jeho úprava (ve smyslu posunutí termínu) bude vyžadovat schválení správcem termínu, a tak je možné zamezit svévolnému posouvání termínu osobou odpovědnou za jeho dodržení. Celý životní cyklus termínu je kromě toho podrobně zaznamenáván do historie a lze tak rychle dohledat veškeré provedené změny.

K usnadnění vkládání opakujících se termínů umožňuje aplikace založit termín s opakováním a umožňuje i uspořádání do projektů a kategorií.

Aplikace Evidence termínů obsahuje také sofistikovaný notifikační systém, umožňující o všech klíčových událostech informovat dotčené uživatele. Kromě toho obsahuje i řešení pro nepřítomnost odpovědné osoby v podobě zástupu s časovým omezením, samozřejmě opět včetně plné podpory notifikací.

Aplikace také dokáže načítat organizační strukturu z LDAP systémů třetích stran a při absenci takového systému umožňuje autonomní definici těchto vazeb přímo v systému.

Více v produktovém listu aplikace.

Obrázky z aplikace
Produktové listy
Klíčové vlastnosti

» Důsledný
» Spolehlivý
» Delegovatelný
» Snadno spravovatelný