Comtesys Logo

Aplikace

Společnost COMTESYS se již od svého vzniku zabývá vývojem aplikací věnujících se podpoře klíčových činností.

Uvědomujeme si například, jak je pro každou moderní organizaci (a je jedno, jestli se jedná o soukromou společnost nebo subjekt veřejné správy) důležitý systém procesního a krizového řízení, a proto jsme vyvinuli aplikaci Escudo, která je orientována na optimalizaci business procesů organizace a minimalizaci ztrát při vzniku výjimečných událostí. Pro zavedení incident managementu a change managementu nebo implementaci vlastního help-desku je ideálním řešením naše aplikace ComDesk.

Velkým přínosem pro každého je i naše aplikace Evidence termínů, která Vám umožní efektivně přidělovat, evidovat a spravovat veškeré časově omezené úkoly a skutečnosti - ať již se jedná o termín, do kdy musí být něco vykonáno nebo např. o termín vypršení smlouvy. Pokud potřebujete vydávat např. vjezdové karty umožňující konkrétním vozidlům vjezd do objektu, nebo parkovací karty, nabízíme Vám naši aplikaci Sentry. Pro všechny, kdo při své činnosti pracují s žádostmi, je určena naše aplikace Správa žádostí, která Vám pomůže zejména urychlit celý proces a odstranit duplicity, které se v tomto procesu často vyskytují.

Výhodou našich aplikací je, že jsou určeny všem - jak soukromým společnostem, tak subjektům veřejné správy.

Comtesys, spol. s r.o.