RPP Connect

Aplikace RPP Connect je určena pro usnadnění práce se základními registry a činností s tím souvisejících. V rámci činností spojených se základními registry je ze zákona nezbytné organizovat přidělování agend a rolí jednotlivým zaměstnancům. 

Předností tohoto nástroje je, že velkou část procesu spojenou s evidencí činnostních rolí a komunikací se základními registry automatizuje a potřebná data archivuje. Aplikace je propojena jak s databází zaměstnanců, tak i s Registrem práv a povinností, odkud získává informace o nových i již přiřazených agendách a rolích.

Spojení organizační struktury a automatizované získávání dat z RPP zásadním způsobem zefektivní činnosti spojené s veřejnými registry a umožňuje snadné rozšíření v případě vzniku nových registrů, vysokou flexibilitu při organizačních změnách úřadu, změně zaměstnanců, zastupování apod. Aplikace zároveň volitelně umožňuje přenést odpovědnost za přístup k AIS na jednotlivé pracovníky implementovaným interním schvalovacím procesem.

Více v produktovém listu aplikace.

Obrázky z aplikace
Produktové listy
Klíčové vlastnosti

» Intuitivní
» Propracovaný
» Integrující