Comtesys Logo

Escudo

Aplikace slouží pro podporu systému procesního a krizového řízení. Je orientována na optimalizaci business procesů organizace a minimalizaci ztrát při vzniku výjimečných událostí.

Prostřednictvím aplikace můžete především spravovat, rychle vyhledávat a spouštět procesy. Pod procesy si lze představit konkrétní metodiky nejen pro řešení havarijních situací, ale též profylaktické postupy, revizní činnosti, výrobní a logistické postupy nebo schvalovací procedury. Aplikace umí tyto procesy nejenom spouštět a ukončovat, ale též řešit jejich vzájemný vliv. Pro snadnější orientaci jsou procesy organizovány do kategorií. Aplikace dále umožňuje i fulltextové vyhledávání a rychlý výběr procesů nad půdorysnou, infrastrukturní či aplikační mapou.

Nedílnou součástí aplikace je i vyhodnocování a reporting. Aplikace agreguje data z provedených metodik a je tak možné sledovat četnosti výskytu nestandardních událostí, stejně jako detailní informace o každém kroku běžícího či ukončeného procesu — jak byla věc řešena, v jakém čase a s jakým výsledkem.

Procesy lze spouštět také automatizovaně pomocí aplikačního rozhraní nebo s využitím plánovacího kalendáře — v něm lze nastavit čas i definované upozornění na blížící se spuštění pověřeným osobám. A co je především důležité — procesy lze v aplikaci Escudo nejen spouštět a vyhodnocovat, ale nově i vytvářet upravovat a publikovat prostřednictvím plnohodnotného Editoru procesů.

Z dalších zajímavých funkcionalit můžeme jmenovat integrovaný Content Management System umožňující spravovat fyzické i CMS dokumenty (manuály, servisní smlouvy, předpisy atd.) a svazovat je s ostatním obsahem aplikace (procesy, kalendářem atd.), čímž lze docílit výrazného zefektivnění práce operátora procesu.

Nedílnou součástí aplikace je též správa zabezpečení, definující oprávnění formou rolí a přístupových práv. Lze tak řídit přístup nejen na úrovni hlavních modulů, ale též spouštění jednotlivých procesů.

Obrázky z aplikace
Comtesys, spol. s r.o.