Comtesys Logo

Správa žádostí - Svodná Komise

Aplikace Správa žádostí slouží k odstranění neefektivity při schvalování žádostí, zejména pak časových prodlev a duplicit. Její zavedení přispěje ke zrychlení, zjednodušení a ekonomickému zefektivnění schvalovacích procesů.

K jedné žádosti se vyjadřuje několik různých osob či organizačních útvarů a díky tomu dochází typicky k velké časové ztrátě při komunikaci mezi těmito osobami či útvary. Žádost však může být podána elektronicky a všechny dotčené osoby či organizační útvary tak mohou pracovat na vyřízení žádosti prostřednictvím rozhraní aplikace současně - mohou ji posuzovat, vyhodnocovat nebo připomínkovat a v tomto rozhraní mohou i mezi sebou přímo komunikovat.

Kromě zefektivnění a zrychlení celého procesu tak aplikace přispívá i k jeho větší transparentnosti.

Hlavní přínosy aplikace

  • Úspora nákladů administrativního aparátu daného subjektu
  • Efektivita při zavedení procesu schvalování žádostí
  • Snížení či předcházení chybovosti jednotlivých osob v procesu (tzv. provozní slepota)
  • Eliminace duplicit v rámci jednoho procesu - žadatele i schvalovatele
  • On-line informace o stavu žádostí
Comtesys, spol. s r.o.