Comtesys Logo

Monitorovací řešení

Monitorovací řešení Pro udržení vysoké dostupnosti služeb je nutné monitorovat a preventivně řešit nestandardní chování monitorovaných zařízení, proto nedílnou součástí každé sítě, kde je kladen důraz na dostupnost služeb uživatelům, je monitorovací nástroj, který umožní včasnou notifikaci o vzniklých problémech a reportování pro vyhodnocení dostupnosti jednotlivých komponent sítě.

com[mon]

Námi dodávaný a provozovaný Opensource produkt Nagios a jeho nadstavby, umožňuje nasazení do libovolně obsáhlé a složité sítě. Díky naší úpravě získá zákazník, monitoring na míru svým potřebám s ohledem na monitoring dostupnosti služeb koncovým uživatelům. Nedílnou součástí jsou tato rozhraní:

  • Manažerské pohledy – Webové grafické znázornění výstupů monitoringu pro okamžité vyhodnocení aktuální dostupnosti jednotlivých služeb uživatelům s možnosti rozpadu grafické mapy na podmapy s podrobnějšími ukazateli a též množností přesměrování do operátorských pohledů. Pohledy mohou být optimalizovány pro zobrazení na panelech dohledových center.
  • Operátorské pohledy – Webové rozhraní pro operátory, které poskytuje informace o aktuálních stavech všech zařízení a služeb, a umožňuje stavy komentovat a potlačovat pro případ údržby nebo pro odsouhlasení stavu.
  • Reportování a grafy – Webové rozhraní, které umožňuje vytvářet grafy a reporty o historickém stavu a dostupnosti jednotlivých zařízení nebo služeb.

Námi dodávaný monitoring dovoluje pomocí kombinace protokolů ICMP, SNMP, TCP a agentů monitorovat téměř každé zařízení připojené do sítě, například operační systémy, HW serverů, disková pole, UPS, tiskárny, aktivní prvky, sondy pro měření veličin (teplota, tlak, vlhkost).

Obrázky
Comtesys, spol. s r.o.