Comtesys Logo

Správa koncových zařízení

Pro firmy provozující pracovní stanice, servery a jiná koncová zařízení je nutné zabezpečit infrastrukturu služeb správy koncových zařízení, kam patří bezpečnostní politiky pro koncová zařízení a sdílení dat a databází, dále správa a instalace aplikací, evidence HW a SW, správa síťových služeb DHCP, DNS, NTP, DFS, CA.

Microsoft

Serverové operační systémy společnosti Microsoft umožňují efektivně řídit síť pomocí integrovaných služeb:

  • Active Directory – centrální správa uživatelů a skupin pro řízení přístupů a ověřování v síti
  • Group Policy – centrální správa politik pro nastavení koncových zařízení, či instalaci aplikací
  • DHCP, DNS – služby pro správu IP prostoru
  • DFS, Branch Cache – služby pro replikaci sdílených dat v rámci vzdálených lokalit společnosti

Unix

Unixové operační systémy jsou vhodné pro provoz opensource řešení, dále mohou provozovat obdobné síťové služby jako Microsoft servery pro pracovní stanice, neobsahují však politiky pro správu koncových zařízení. Pro Unix servery existují nadstavby pro centrální správu, jsou však z většiny placenou záležitostí.

Comtesys, spol. s r.o.