Comtesys Logo

Zálohovací řešení - Automatizace a zálohování

Produkty pro zálohování informačních systémů a jejich snadnou a rychlou obnovu v případě výpadku nebo uživatelské chyby.

IBM Spectrum protect

Přináší vynikající účinnost, jednoduchost, škálovatelnost a je efektivním řešením pro aplikace a virtuální, fyzické anebo cloudové zálohovací prostředí všech velikostí. Řešení je optimální pro správu a management záloh a obnov z pohledu nákladů, rychlosti a velikosti úložiště.

Automatizace a zálohování nabízí široké možnosti správy nastavení, podpory otevřených standardu, podporuje nativní funkce operačních systémů a diskových polí, s virtualizačními platformami VMWare anebo Microsoft Hyper-V a s nejrůznějšími aplikacemi a databázemi. Našim cílem je usnadnění a automatizace práce IT oddělením ve firmách v oblasti zálohování a archivaci dat.

Bezpečnost dat je naši prioritou a hlavním cílem, Vaše zálohy zabezpečíme před kybernetickými útoky s využitím nejmodernějších technologií, zjednodušíme zálohovací procesy a zabezpečíme spolehlivé a rychle obnovitelné zálohy. Součástí služby Automatizace a zálohování je ochrana Vašich dat lokálne i globálne, profesionálne, rychle a levne se zanedbatelným dopadem na běžný provoz.

VEEAM Backup & Replication

Produkt Veeam® Backup & Replication™ byl vyvinut specificky pro virtualizaci. Poskytuje rychlé, flexibilní a spolehlivé obnovení virtualizovaných aplikací a dat pro platformy VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Sjednocuje zálohování a replikaci do jediného řešení, a nabízí nejlepší schopnosti v daném oboru.

Řešení Veeam Backup & Replication poskytuje ve srovnání se staršími zálohovacími nástroji podstatné a dalekosáhlé výhody:

  • snížení času potřebného k zálohování a obnově o 95 %;
  • snížení času potřebného ke správě o 90 %;
  • snížení nákladů až o 70 %.

VMware Data Protection

  • Efektivní a spolehlivou zálohu
  • Rychlou a jistou obnova
  • Jednoduchou integrovanou správu
  • Zálohu na úrovni aplikace pro fyzické i virtuální prostředí
Obrázky
Comtesys, spol. s r.o.